MiniStortinget 2016 er ferdig for denne gangen. En stolt avdelingsleder sender en hjertelig takk til Ingrid, Atle og engasjerte elever for tre inspirerende og lærerike dager! Det har vært så bra! Det er en glede å jobbe på vår skole! Elevene har levd seg langt inn i sine roller og fått innblikk i det politiske spillet. Regjeringen klarte å bli sittende etter mistillitsforslaget og kunne puste lettet ut. Nå er spillet plutselig over og det er stille.

Sitat:-Avdelingsleder språk, samfunn og økonomi
Trine Mie Loftlund Nielsen.

8.-10. mars 2016 ble miniStortinget arrangert for elevte gang på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. 

miniStortinget er et tre-dagers politisk rollespill for elever i videregående skole, der elevene lærer om forholdet mellom lovgivende og utøvende statsmakt og om Stortingets oppgaver og arbeidsmåter. I løpet av tre dager skal elevene gjennom trontale, trontaledebatt, spørretime, partigruppemøter, komitémøter, partilederdebatt på TV, plenumsdebatter og voteringer.

De ti foregående miniStorting har vært en ubetinget suksess, og har vakt oppsikt både regionalt og nasjonalt. miniStortinget har fått toppscore på deltakerevalueringen hvert år.

Invitasjon til å delta sendes i januar måned ut til alle videregående skoler på Agder som tilbyr faget Politikk og menneskerettigheter, men også skoler fra andre fylker kan delta.

 

Mer informasjon om ministortinget finner du hos http://ministortinget.no 

 

Kommentarer fra noen av deltakrerne:

  

Anine Netland Hulløen 3. E, Statsminister.

 FTRFIUK

Forrige uke var det klart for Vågsbygd Videregående skoles 11. miniStorting. Det var utrolig spennende å få prøve parlamentarismen i «virkeligheten» og utfordre meg selv og andre medelever på ulike politiske temaer. Det var kjempemotiverende og gøy å se hvor ivrige alle deltakerne ble, hvor oppslukt vi ble av hele rollespillet og hvordan hver enkelt gikk inn i rollen sin. MiniStortinget har vært en utrolig lærerik opplevelse for meg, det har både vært utfordrende, spennende og veldig gøy! I tillegg er det et stort pluss at man automatisk blir mer samfunnsengasjert, siden det er saker som diskuteres i dagens samfunn vi tar opp. Jeg anbefaler alle å være med på miniStortinget, både om du har politisk erfaring fra tidligere eller ikke!

  

Christoffer Bø, 3STD, Stortingsrepresentant. Senterpartiet.

 ECPBOIV

MiniStortinget var en veldig lærerik og spennende opplevelse for meg. Jeg fikk lære mye om politikk, og fikk kjenne litt på hvordan et liv som politiker kan være.
Selv var jeg representant for Senterpartiet, noe som var ekstra spennende. Vårt lille parti fikk stor betydning til tross for vår lille størrelse. Senterpartiet ble avgjørende for at ikke mistillitsforslag felte regjeringen.

Man lærer mye om sitt eget parti og deres politikk. Vi hadde det veldig gøy på partigruppemøtene, og det var stort engasjement. Vi ble virkelig en gjeng med fanatiske bondesympatisører som ville knuse all form for kommunesammenslåing!
Det var også gøy å oppleve det politiske spillet sammen med alle de andre representantene og regjeringen.

God landbrukspolitikk har lenge vært viktig for meg, og etter de tre dagene som representant for Sp, meldte jeg meg faktisk inn i Senterungdommen - til mine foreldres store fortvilelse...
Nå har Sp fått sitt første medlem under 20 år fra Kristiansand. Det er langt mellom "byguttene" i Senterungdommen, men jeg håper å revolusjonere hele organisasjonen, så det er bare å melde seg inn!

 

 

Margrethe Bryge, 3dr

GYHBMXL

Dramaklassen hadde et spesielt oppdrag i forbindelse med årets miniStorting, og vi var smått nervøse for hvordan de ville reagere. Oppgaven vår var å få representantene til å tenke over at sakene de diskuterte faktisk påvirker oss som bor i Norge, deg og meg, kommunen vår eller fylket vårt.

Alle i miniStortinget skulle være uvitende deltakere. Hvordan ville de stille seg til demonstrasjoner? Ville di gå ut av rollen, ville de spille med og hvem vill bli påvirket; politikeren eller eleven?
MiniStoringet er et rollespill, og målet med vår deltakelse var å få flere til å  leve seg inn i spillet.
Det var lærerikt å ta del i. Det var spennende å bruke politikk som materiale og lage "forestillinger" som var ment for å påvirke politikken.
Vi fikk gode diskusjoner og samtaler etter de ulike demonstrasjonene, og vi lærte mye både om roller og rollespill som helhet.

 

 

av Nodeland, Ivar, publisert 11. mars 2016 | Skriv ut siden

1

1

1
2

2

2
3

3

3
4

4

4
5

5

5
6

6

6
7

7

7
8

8

8
9

9

9
10

10

10
11

11

11
12

12

12
13

13

13
14

14

14