Bent Hoie Julie Tvergrov Pedersen
Foto: Andreas Tjernshaugen / Bioteknologirådet
© Andreas Tjernshaugen / Bioteknologirådet

Foto: Andreas Tjernshaugen / Bioteknologirådet Andreas Tjernshaugen / Bioteknologirådet

Bent Hoie Julie Tvergrov PedersenSelfie med ministeren.  Julie Tvergrov Pedersen og Helse-og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Andreas Tjernshaugen / Bioteknologirådet

 

Julie Tvergrov Pedersen, fra 1D møtte sammen med 7 andre elever fra videregående skoler i norge, bioteknologirådet med helse-og omsorgsminister Bent Høie i spissen, i spennede møte i Oslo.

 

Julie møtte på vegne av klasse 1D som har vært med på prosjektet Ungdommens bioteknologiråd.

I vinter inviterte Bioteknologirådet videregående skoler over hele landet til å bli med på Ungdommens bioteknologiråd.

Det deltok 62 klasser fra 17 fylker har som har levert sin besvarelse. Det betyr at godt over 1000 elever har deltatt i prosjektet i naturfagtimene.

Bakgrunnen er at bioteknologiloven skal revideres, og helseministeren har bedt Bioteknologirådet legge til rette for en bred debatt om loven.

Gjennom Ungdommens bioteknologiråd kommer skoleelever til orde.

Elevene har svart på spørsmål om blant annet gentester, assistert befruktning og fosterdiagnostikk.

 

Møtet med ministeren ble omtalt i en rekke medier, les mer på disse sidene.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ungdom-vil-apne-for-surrogati-8029865.html 

http://www.bioteknologiradet.no/2015/05/ungdommen-motte-ministeren/

http://www.vl.no/nyhet/ny-generasjon-tøyer-grensene-1.360284

 

 

 

 

 

 

av Nodeland, Ivar, publisert 29. mai 2015 | Skriv ut siden