Hovden15 1
Foto: Marianne Berggren

Foto: Marianne Berggren

Biologi 2 elevene var på ekskursjon på Hovden 26.-28. august. En arbeidsom gjeng med godt humør som i 15°C og sol fikk gjort grundige undersøkelser av ulike biotoper; fjellbjørkeskog, lynghei over tregrensa, rabb, snøleie og myr. Alt som er typisk for økosystemet i fjellet. Vi så tydelige spor i bakken etter lemen fra i vinter og trodde lenge at vi hadde sett reinsdyr på lang avstand. Det viste seg å være sau.

En flott tur!

av Marianne Berggren, publisert 8. september 2015 | Skriv ut siden