24.-26. august 2016 var denne supre gjengen på ekskursjon til Hovden med faget biologi 2. Vi gjorde økologiske undersøkelser i fjellbjørkeskog, lynghei, på toppen av rabben (Hyttenut på 1150 m.o.h.) og myr. Alle områdene er enten i landskapsvernområder eller naturreservat. Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiene er det sørligste området i Europa hvor vi finner villrein. Vi så ikke villrein i år, men har tidligere sett dem i området bak Hyttenut og Galten (fjelltopper). Vi hadde som vanlig fint vær på tur; vindstille og 23°C midt på dagen torsdag, mens det satte i gang å lyne og tordne etter at vi var kommet i hus fredag. Det var samme tordenværet som antagelig drepte 323 reinsdyr lenger nordøst på Hardangervidda. Bestanden på Hardangervidda og områdene rundt består av 10 000 reinsdyr. Villrein er truet av menneskelig aktivitet i fjellet og den er en norsk ansvarsart. Vi fikk sett med egne øyer at det er lite reinlav (maten til reinsdyr) på Hovden. Mulig dette har med global oppvarming å gjøre, at områder på toppene gror igjen med andre planter. Dette er problemstillinger som vi diskuterer i faget biologi2. Uansett en kjempeflott tur!

av Nodeland, Ivar, publisert 15. desember 2016 | Skriv ut siden