Vi inviterer alle foreldre og foresatte for skolens vg2 elever til foreldremøte på skolen onsdag 30/11 kl. 18.

Hasjavvenning Kristiansand og politiet skal informere om cannabis, både forebyggende og oppfølgende arbeid.


Kriminalitetsforebyggende team / Ungdomstjenesten og Hasjavvenning Kristiansand https://hasjavvenning.wordpress.com/hasjnettver/kristiansand/  har på Vågsbygd videregående skole gjennomført et undervisningsopplegg rettet mot våre andre-klassinger. Bakgrunnen er undersøkelser som viser at det på generell basis er inntil 20 % av denne elevgruppen i videregående skole som bruker cannabis. I etterkant av undervisnings-opplegget som alle elevene har vært igjennom, inviterer vi til et møte for foresatte til elever i Vg2-klassene på Vågsbygd vgs.

På møtet deltar Håvard Berge og Sidsel Strand fra Hasjavvenning Kristiansand sammen med politiet. Dere vil får en lik presentasjon av kunnskapen som deres ungdommer fikk, samt at politiet også vil vise brukerutstyr for hasj og marihuana. Vi ønsker ved hjelp av kunnskap at foresatte skal kunne identifisere bruk av cannabis hos sine ungdommer tidligst mulig, og slik sikre dem mot et rusmisbruk og de konsekvenser det medfører.

Cannabis er til stede i alle miljøer i hele Stor-Kristiansand, og ungdommen må, på en eller annen måte, forholde seg til dette i løpet av ungdomstiden sin.

Det vil bli rom for spørsmål og diskusjon.

Møtet varer fra klokka 18.00 til 20.00 i skolens auditorium, rom 038 – følg skilt.

 

av Kjellevold, Åse Lene, publisert 21. november 2016 | Skriv ut siden