Flexid
© www.flexid.no

www.flexid.no

Vest-Agder Røde Kors inviterer til kurs for ungdom med flerkulturell oppvekst.

FLEXid er for deg som;

Har noen av dine foreldre som ikke har norsk bakgrunn.
Du vokser opp i et annet land enn dine foreldres hjemland.
Du har bodd i ett eller flere land i oppveksten, men bor nå her.
Du er født og oppvokst i Norge, med utenlandske foreldre.

Kurset er hovedsakelig for ungdom med flerkulturell oppvekst mellom 15 og 22 år, som har gode norskkunnskaper.

Flexid2

 

FLEXid har et sterkt ressursperspektiv og har til hensikt å oppmuntre ungdommer til å se mulighetene snarere enn begrensningene i sin situasjon. Kurset tar opp temaer som; identitet og tilhørighet, ressurser og muligheter, utfordringer og ulike valg. Kurset er en kombinasjon av foredrag og forskjellige utendørs aktiviteter og sosiale aktiviteter.

Muligheter
Ungdommenes kjennskap til ulike kulturer, språk, tradisjoner og tenkemåter gir dem et unikt utgangspunkt og potensial i å bygge broer mellom mennesker. Men denne kunnskapen og erfaringen må bevisstgjøres for kunne bli noe de kan nyttiggjøre seg.

FLEXid ønsker å gi ungdommene selvtillit gjennom tydeliggjøring av hva de allerede har med seg som potensiale, og peke på hvordan de kan gjøre erfaringene sine til gode strategier i et flerkulturelt samfunn.

FLEXid inviterer til to samlinger fra fredag til lørdag; 23-24 okt. og 20-21 nov.Kursbevis blir gitt ut siste kursdag.

Deltakelse på FLEXid-kurs og kursbevis kan være positivt ved jobbsøking.

Hørs dette spennende ut? Kontakt Zuhra Abdula, Vest-Agder Røde Kors. Tlf. 994 43 794. Epost: zuhra_abdula@hotmail.com eller malin.wickman@redcross.no  tlf. 99707002.


Se ellers http://www.flexid.no for mer informasjon.

 

PÅMELDINGSFRIST: 16. oktober 2015.

 

Program for høsten 2015.

23-24. oktober og 20-21. november. 

Velkommen til et spennende kurs, sammen med ungdommer som er i en liknende situasjon som deg!

Velkommen på kurs!

 

Flexidlogo Top

av Nodeland, Ivar, publisert 13. oktober 2015 | Skriv ut siden