Maia Altermark, Mai Thanh Nguyen, Robert Pepaj og Marie Hjortland i 3STE leverte skolens beste besvarelse etter fagdagen i historie for vg3-elevene. Den tradisjonsrike fagdagen ble avholdt 24. januar, og også i år var temaet knyttet til Midtøsten-problematikken. Fagdagen ble innledet med en dokumentarfilm om opprettelsen av Israel i 1948, samt et foredrag av forsker og Midtøsten-ekspert Marte Heian-Engdal. Resten av fagdagen arbeidet elevene i grupper med diverse kilder knyttet til temaet sionisme og palestinsk nasjonalisme. Problemstillingen som skulle besvares var: To nasjonalismer kjempet om samme land – hvorfor ble det bare opprettet en stat i 1948?

Da alle besvarelsene var rettet av faglærerne ble beste besvarelse fra hver klasse vurdert av historielærerne i fellesskap, og det ble altså en gruppe fra 3STE som vant konkurransen. Juryen uttaler følgende om vinnerteksten: "Gruppa leverer en god framstilling av konflikten, og de klarer å finne fram til flere årsaker til at palestinerne ikke fikk sin egen stat i 1948. Besvarelsen er velskrevet og helhetlig med logisk oppbygning og med god sammenheng mellom innledning og konklusjon."

Skolen gratulerer vinnerne, som har blitt premiert med gavekort på kino og pizza.

av Trine Mie L. Nielsen, publisert 14. februar 2017 | Skriv ut siden