Fadderordning ved Vågsbygd videregående skole

Skolen har i år satt i gang fadderordning for de nye elevene på VG1.

Ordningen er innført i samarbeid med elevrådet etter initiativ fra Trine Mie Nielsen, som er avdelingsleder for språk, samfunn og økonomi. Fadderne gjennomgikk i forkant et fadderkurs hvor tema var mangfoldighet på skolen, forventninger til fadderne og hvordan vi sammen kan skape en trygg oppstart der alle elever er integrert.

Hver klasse på skolen får fire faddere; to fra VG2 og to fra VG3. For å gjøre det oversiktlig og enkelt, er fadderne ansvarlige for "sine egne" førsteklassinger, altså de som begynner i første klasse på samme linje. Dersom du begynte i 1MUA på musikklinja, var fadderne to elever fra 2MUA og to fra 3MUA. Det samme systemet gjaldt studiespesialisering.

Fadderne har ansvar overfor førsteklassingene, viser dem rundt på skolen, svarer på deres spørsmål og jobber for å inkludere dem i skolemiljøet. Målet er å skape en trygg og god skolestart for alle VG1-elevene.

Det psykososiale miljøet er veldig viktig. Alle elever skal føle seg trygge og vite at de er velkomne, sett og ivaretatt. Samtidig ønsker vi å bryte barrierene mellom klassene, og å jobbe på tvers av alderstrinnene. Vi har allerede et godt miljø på skolen, men vi håper å kunne gjøre det enda bedre og enda mer inkluderende fra første dag av.

Tilbakemeldingen på fadderordningen fra elever, lærere og faddere er svært positive.

Elevraadsleder Dina
Elevrådsleder Dina Vonen, forteller følgende om fadderordningen: Årets fadderordning er helt fantastisk! Den har gått over alle forventninger, til at det er første året den praktiseres. Jeg syntes den knytter fadderne fra de forskjellige klassene mer sammen og elevene på vg1 slipper den kjipe starten uten noen å lene seg på. Jeg har snakket med en god del av 1.klassingene og de er kjempe fornøyd de også. Alt i alt, helt supert.

av Nodeland, Ivar, publisert 1. september 2016 | Skriv ut siden

Fadder0

Fadder0

Fadder0
Fadder1

Fadder1

Fadder1
Fadder2

Fadder2

Fadder2
Fadder3

Fadder3

Fadder3
Fadder4

Fadder4

Fadder4
Fadder5

Fadder5

Fadder5