Caliban2
Foto: Vibeke Andersen Gran
© Vibeke Andersen Gran

Foto: Vibeke Andersen Gran Vibeke Andersen Gran

Det er tolv år siden du ble sviktet av din søster og sendt på havet for å dø sammen med din tre år gamle datter. I tolv år har din søster levd i ditt hus og levd ditt liv, mens du har vært isolert på en øy langt til havs. Så kommer dagen da hun og alle de som sviktet deg seiler rett i dine armer. Hva gjør du da?

William Shakespeares "Stormen" tar oss med inn i et fantastisk univers med ånder og magiske krefter. Magikeren Prospera får endelig mulighet til å ta hevn over sine ugjerningsmenn. Hun er rustet til tennene med overlegen makt og setter igang et spill i reneste Robinson-stil for å tvinge sine skyldnere i kne og innse sin skyld. Likevel ender Prospera med å kaste sin trolldomsmakt på havet og Shakespeare viser igjen inn til et univers av tilgivelse og humanitet. Igjen og i gjen tar Prospera makt bare for å gi slipp på makt. Men Prosperas humanitet og nåde har grenser. Hennes gamle venn Caliban er for alltid fordømt. Men han er da kanskje heller ikke et menneske?

Premiere Torsdag 12. mars kl 19:00
Fredag 13. mars kl 19:00
Lørdag 14. mars kl 19:00
Søndag 15. mars kl 19:00

Billettpriser:
Voken: 100kr
Barn/Student: 80kr

Billetter reserveres på: stormen2015@gmail.com.
Oppgi navn, antall billetter, dato og klokkeslett.

OPS! Husk å møte 20 minutter før forestilling for å hente reserverte billetter.

Følg vår Instagram og Facebookside for å få et større innblikk i vår spennende prosess under oppsetningen!
Instagram: @Stormen2015
Facebook: Stormen 2015

Stormen (originaltittel: The Tempest) er antatt å være William Shakespeares siste skuespill. Den første kjente oppførelsen fant sted den 1. november 1611 på Whitehall Palace i London. Det var sannsynligvis også oppførelser på Globe Theatre og Blackfriars Theatre.

Stormen tilhører en gruppe skuespill som gjerne kalles Shakespeares sene romanser. I disse skuespillene viser Shakespeare omtanke for familietilknytning og forlik i en mytisk setting.

Stormen er det eneste av Shakespeares skuespill hvor han generelt overholder reglene for enhet i klassisk drama. Enheten for sted ble oppnådd ved at handlingen skjer på en øde øy og enhet i tid er oppnådd ved at handlingene foregår innenfor tidsrammen av noen få timer. I hans øvrige stykker kan hendelsene skje over flere dager og personene kan oppholde seg på ulike steder. En del litterater har foreslått det slik at ettersom Stormen er preget av såpass mye fantasi har Shakespeare ønsket enhet for å holde stykket sammen. Andre forskere har pekt på at Shakespeare ble kritisert for ikke å holde seg til det klassiske dramaets regler om enhet, og at han ønsket en gang for alle å bevise at han kunne følge reglene.

Stormen er et av de få av Shakespeares skuespill hvor det ikke eksisterer en entydig kjent kilde til fortellingen og handlingen. Det finnes riktignok hentydninger som synes å være avledet fra en rapport fra William Strachey om et faktisk skipsforlis hvor skipet «Sea Venture» i 1609 gikk ned utenfor øyene i Bermuda på vei mot Virginia i USA. Stacheys rapport ble skrevet i 1610, men ble ikke trykket før i 1625 og Shakespeare døde i 1616. Men manuskriptet var i omløp før endelig trykking og Shakespeare kan ha fått ideen om et skipsforlis herfra. I tillegg, en av Gonzalos taler er avledet fra «Om kannibaler» (On the Cannibals), et essay skrevet av franskmannen Montaigne som priser samfunnet som de kariberne levde i, og mye av Prosperos tale er tatt ord for ord fra en tale av Medeia i Ovids Metamorfoser.

 

Foto er tatt av Vibeke Andersen Gran.

av Nodeland, Ivar, publisert 5. mars 2015 | Skriv ut siden

Stormen

Stormen

Stormen
Stormen2

Stormen2

Stormen2
Stormen3

Stormen3

Stormen3
Arielhei

Arielhei

Arielhei
Stormen2015

Stormen2015

Stormen2015
Stormen2015 2

Stormen2015 2

Stormen2015 2
Stormenmiranda

Stormenmiranda

Stormenmiranda